#11370
Anders Nelson
Gäst

Eftersom COD- halten är mindre än 1 mg/l så är det järnutfällningar som ger dig den höga färghalten, dvs, utfällt järn.
Då ditt järn verkar vara lättfällt så tror jag att ett järnfilter löser dina problem.