#11604
Anders Nelson
Gäst

Ja medlemsföretaget måste följa de av Geotecs fastställda och beslutade normer, begär dem av din Geotec-borrare, dessa skall finnas i skrift.
Har inte din borrentreprenör VVS-auktorisation inom företaget så anlitar man en underentreprenör för dessa arbeten.