#11372
Anders Nelson
Gäst

Du monterar en sk adapter på frostfritt djup,tala med kommunen vad som är frostfritt djup.
Borra sedan ett hål i foderröret i den dimensionen som adaptern kräver,normalt 25 altn 40 mmm. montera adaptern och pumpen.
Elkabel drar du med fördel i samma grop som vattenledningen. Elen kopplas sedan ihop med pumpens elkabel i locket till borrhålet.
Det är viktigt att du pratar med Järvsö Borr om lämplig pumpstorlek och på vilket djup pumpen bör monteras på.