#11264
Anders Nelson
Gäst

Har du 120 l/tim och 100 m vattenpelare i ditt borrhål så bör detta räcka om du placerar pumpen på ca 100 m djup under grundvattenytan.
120 l/tim = 2400 l/dygn, detta räcker till ett 10 tal personer i hushållet.
Har du sedan 100 m vattenpelare i borrhålet så har du min 1000 liter vatten i förråd som du kan utnyttja som en reservoar vid hushållets högförbrukning,(dusch, bad, tvätt mm.)
Har du däremot ett kortare borrhål så får du prova dig fram och se om vattnet räcker för er hushållsförbrukning och då främst vid de tillfällen ni har högförbrukning.