#11491
Anders Nelson
Gäst

Det kan bero på berggrunden i området eller så kan det komma från stillastående vatten i hydrofor eller ledningar.
Man måste se till att allt vatten i ledningar och hydrofor omsätts före vattenprovtagning.
Kommer den förhöjda blyhalten från berggrunden så kan du installera ett kolfilter som tar bort metaller och eventuella miljögifter.
OBS! Du får inte ha några högre järnhalter i vattnet för då sätter kolfiltret igen sig.