#11714
Anders Nelson
Gäst

Det är sannolikt grundvatten som tränger upp under dessa tider.
Försök att få tag i företaget som borrade brunnen och rådfråga dem om det går att sätta dit en tätning, ett lock som tätar mot slangar och foderrör. Detta kan lösa ditt problem.
Foderöret får inte bestå av plast och måste vara väl avtätat och förankrat i berget.
Går inte detta så vill jag föreslå att du leder vattnet till något dagvattendike eller dyligt.