#11406
Anders Nelson
Gäst

Är det inte ni själva som orsakat skadan så kan ni begära ersättning från den som sprängde.
Jag tror att bästa sättet att komma runt problemet är att dränera bort det artesiska vattnet.
Har ni en dränering i närheten så försök att ansluta brunnen till denna, gärna att ni borrar ett grövre hål på borrhålets foderrör på frostfritt djup och leder överskottsvattnet till dräneringen.
Vad gäller svavelvätet så kan ni installera en luftinjektor före hydroforen och sedan leda ut överskottsluften utomhus, detta brukar att gå bra.
OBS! ni måste ha en hydrofor, har ni trycktank så är risken stor att ni får upp överskottsluften i tappkranarna.