#11606
Anders Nelson
Gäst

Visade sig den högre järnhalten först efter det att energibrunnen borrades så är det sannolikt så att man vid borrningen fått kontakt med en spricka som i sin tur har kontakt med ditt borrhål.
Är det din egen energibrunn så är det du som är byggherre och då får du diskutera med din borrentreprenör om ev ersättning mm beroende på vem som rekommenderat läge för platsen mm.
Är det din granne som borrat så skall du ta upp problemet med honom då det är han som är bygherre på sin fastighet. Eventuellt kan man då testa sin villa/hem försäkring då det kan vara en miljöskada.