#11682
Anders Nelson
Gäst

Är hålet borrat ner i urberg så kan det antingen vara en hög manganhalt i vattnet som orsakar dina problem. Har du tagit något vattenprov?
Det andra är att du får in materialet via sprickor i berget.
Har du däremot borrat ner i skifferberg så kan det vara detta som orsakar problemen.
Har du inga reningsfilter som behöver backspolas så prova med att sänka pumpens kapacitet till ca 10 lit/min. Det kan nämligen vara så att du har för stor kapacitet på din pump som då drar med sig en del material från bergets sprickor.