#11428
Anders Nelson
Gäst

Svårt at bedömma då jag inte vet var i landet du befinner dig, men att gräva en brunn som skall försörja fem familjer så måste brunnen bli mycket lyckad.
Av den lagerföljd du angett så bör brunnen bli ca 5,5 m djup och har du en grundvattenyta på ca 2 m djup så kan det kanske lyckas.Tänk bara på att grävmaskinen normalt inte kan nå så djupt utan han måste gräva ner sig i etapper och då krävs det en stor yta att arbeta på.
Ett annat alternativ är att gradborra, dvs luta borrhålet 10-25 grader och borra ner till det djup som ligger strax ovanför saltvattengränsen.
Vatten måste ni ju ha oavsett om ni får borra/gräva en eller flera brunnar.
Kontakta din närmaste Geotecborrare och diskutera förutsättningarna med honom.