#11266
Anders Nelson
Gäst

Ett ras i en borra går ev att borra upp igen och sedan kan man ev montera ett väggstöd så att borrhålet inte rasar in igen.
Men i ditt fall med en gödselstack uppströms så vill jag nog rekommendera att borra en ny brunn uppströms denna.
Du bör även snarast se till att den gamla gödseln fraktas bort och ev jordmassor som påverkats i botten byts ut, annars kan denna påverka allt grundvatten på sikt.
Enligt våra miljölagar så är det förbjudet att smutsa ner vårt grundvatten och du kan bli ersättningsskyldig om det bla påverkar kvaliten utanför din tomt.
Anlita gärna en Geotec-ansluten borrare för vidare rådgivning.