#11325
Anders Nelson
Gäst

Jag hade gjort enligt följande.
Kolla om det finns borrade brunnar i din närhet och om de har sött vatten, så ta reda på vilket djup de har.
Fyll då upp ditt borrhål med tex rent stenmjöl till det djup grannarnas borrhål har.
Montera pump och testa kapacitet och kvalitet.
Fyll inte upp hålet till 40 m med en gång utan börja med att fylla upp det till tex 60 m och försvinner allt vatten på detta djup så kan du försöka att trycka eller spränga brunnen först på detta djup.
Lyckas inte detta så får du fortsätta vidare uppåt tex till 40 m.
Gör inte dessa arbeten själv utan anlita en erfaren entreprenör.