#11341
Anders Nelson
Gäst

Kontakta en lokal anläggningsentreprenör inom småskaliga vatten och avloppanläggningar om du behöver renovera själva brunnen.
Jag undrar om du inte skall börja med att slamsuga brunnen först samt se till att du har ett tätt lock på brunnen.
Du måste också se till att marken vid brunnen lutar från brunnen så att ev regnvatten rinner bort från brunnsområdet.
Att vattnet ändrar färg vid stora nederbördsmängder tror jag att du får leva med även i framtiden då detta sällan har med brunnens konstruktion att göra, (jag tror att allt grundvatten får den färgen i din brunns närhet).Denna färg beror sannolikt på en hög humushalt och den kan du ta bort med ett riktigt kolfilter under förutsättning att du inte har järn i vattnet.
Ett annat alternativ kan vara att borra en ny vattenbrunn, kontakta gärna din lokala Geotecborrare för vidare diskussioner.