#11473
Anders Nelson
Gäst

Att plastinfodra ett foderrör av stål var en dålig ide vissa borrare hade på 70 0ch 80 talet.
Enligt min personliga uppfattning så gör dessa mer skada än nytta, vilket jag inte går närmre in på här.
Ett foderrör av stål med 5-6 mm godstjocklek håller i en salt/kustnära miljö enligt Chalmers Högskola i nästan 100 år. Har sedan borraren slarvat med skarvningen av rören med en dålig svets så håller de naturligtvis inte så länge.
Rostfria rör använder man inte i brunnsborrarsammanhang som foderrör av kostnads och hållbarhetsskäl. Ett vanligt rostfritt rör i kvaliteten 2333 klarar inte saltvatten mer än några månader som ett ex.
Den rost som du upplever när du drar upp slangen är inte rost utan järnutfällningar som kommer från en hög järnhalt i ditt råvatten.
Försök att göra enligt följande, tag upp plaströret om det går för det har ingen funktion att fylla, tag upp ev pump och slang, anlita en spolbil och högtrycksspola brunnen, montera pump och tag ett fullständigt vattenprov.
Vattenanalysen kommer sen att visa om du behöver installera ett järnfilter.