#11514
Anders Nelson
Gäst

Om du läser på startsidan under Rotavdrag så framgår det där att ca 50 kr/m av borrkostnaden är maskinkostnad och därmed inte avdragsgill.Då det kan skilja något över landet beroende på geologi mm så diskutera det mera i detalj med din Geotecborrare.