#11502
Anders Nelson
Gäst

Det är sannolikt så att ni tar ut mer grundvatten än vad som nybildas i området där du bor och då drar man in mer saltvatten från havet.
Att rena saltvatten är dyrt och resultatet blir ofta att man får et destilerat vatten som inte är gott att dricka.
Det är möjligt att man kan gjuta igen ditt borrhål x antal meter och få ett bättre vatten högre upp.
Ett annat alternativ kan vara att borra en ny brunn där man lutar hålet kraftigt och på det sättet försöker attfånga upp det söta grundvattnet.
Kontakta gärna Roslagsbrunnar i Norrtälje och diskutera frågan vidare med dem, tel 0176-14496.