#11349
Anders Nelson
Gäst

Svårt att säga,jag är tveksam, vad står det i det gamla sevitutet?
Att gräva djupare för att få fram mera ”källvatten” kan kanske gå under förutsättning att han ersätter dig för alla intrång och andra olägenheter.
Att borra en helt ny brunn kan han ju kanske lika väl göra på sin egen fastighet.
Mitt råd är att du kontaktar länsrätten eller de som fastställer servitut och dryfta problemet med dem.