#11588
Anders Nelson
Gäst

Har vattnet inte varit rent under den tid den fungerat så kan den ev slammat igen i den spricka som ger vattnet.
En annan teori är att du har pumpat ut en reservoar som finns lokalt i berget och att tillflödet till borrhålet(reservoaren) inte är större.
Kontakta din borrare och diskutera åtgärder med honom, att trycka borrhålet kan vara en väg att gå.