#11459
Anders Nelson
Gäst

Vattennivån ställer sig på den nivå som grundvattnet är på i ditt område, den kan du inte ändra på.
Sedan kan du när du tagit bort slammet från botten fylla på ett filterlager på 10-20 cm med filtersand eller grus i fraktionen ca 2-8 mm, denna sand håller då din brunnsbotten på plats.
Du måste dock se upp med att inte avsänka vattnet för djupt ner då detta skapar ett undertryck i brunnen och då kan samma sak hända igen.
Montera din bottenventil till pumpen ca 20-30 cm över filtersanden så kanske det kommer att fungera.