#11662
Anders Nelson
Gäst

Jag tror att din vp har rätt storlek när jag räknar på det.Ditt borrhål är däremot alldeles underdimensionerat om du endast har 80 m aktivt djup. 8 kw från värmepumpen täcker ditt energibehov med ca 98%,vid -22 graders utetemperatur så behöver du ca 10 kw och det är endast någon dag per år detta inträffar.
För att din vp skall klara av att leverera 8 kw till huset så får inte inkommande köldbärare understiga 0 grader under den kallaste årstiden, därför går dina elpatroner in och hjälper till när temperaturen sjunker i borrhålet och vp inte kan leverera den värme som huset kallar på.
I ditt fall så är det stor risk för att köldbärarslangarna kläms ihop i borrhålet när vattnet fryser till is och då stanna värmepumpen.
Du behöver komplettera ditt borrhål med ytterligare 80 m aktivt borrdjup för att få ett tillfredsställande resultat.