#11617
Mats Bergström
Gäst

Hej Anders,

Jag bor i Stockholm, i en villa byggd på 30-talet med ca 195 kvm golvyta. Berget ligger ca 1 m under markytan och grundvattnet påträffades vid ca 15 meter. Jag bedömer att värmepumpen ska täcka hela värmebehovet under förutsättning att vi kan hämta tillräcklig energi i mina borrhål vill säga …