#11391
Danny
Gäst

Kommunen i denna fråga har fjärrvärmenät och vi börjar fundera på om inte detta är anledningen till att man vill stoppa borrning. Folk väljer tydligen bergvärme framför fjärrvärme!! Enligt SGU så finns det inga grunder att sätta förbud på en hel ort.