#11507
Per Haraldsson
Gäst

Vi bor 6 km öster om Sjöbo i Skåne. I en by som heter Eggelstad. Vårt nya bekymmer är nu att den brunn vi grävt för att lösa problemet inte ger tillräckligt med vatten. Den ger dock bra vatten. Så just nu står vi med en borra på 83 meter som ger bra med vatten men dålig kvalité och en nygrävd brunn med bra vatten men dålig tillrinning. Brunnen är ca. 6 m djup. Vi har även försökt gräva ytterligare ett brunnshål för att se om vi kan sammanlänka två brunnar. Även där verkar vara dålig tillrinning.

I analysrapporten för borrans vatten står följande:
Otjänligt pga. Fluoridhalten 9,5. Tjänligt med anmärkning på kloridhalten 230 mg/l, natriumhalten 380 mg/l och ammoniumhalten 0,72 mg/l.