#11304
Göran
Gäst

Nu är det så att den här brunnen ligger 3 meter från slamavskiljaren och ca 10 meter från infiltrationsbädden, finns det några normer på hur långt det ska vara mellan en borrad brunn och infiltrationsanläggning?