#11383
Bengt
Gäst

Tack för snabbt svar. Vår granne har bara 1 colif bakterier, men hög halt av mikroorg. I juni månad satte hans borrare ner ett 20 meter järnrör för att på så sätt hindra kontakten med vårt vatten.
Under 3 veckors tid pumpade vår granne ej ut ngt vatten o vårt vatten blev nästan som förr ur grumlighetssynpunkt, men försämrades igen när han
började tömma igen. Våra farhågor är i framtiden att vara beroende av varann.
Om han förbrukar större mängd vatten kommer vårt att försämras. Vi har under ett års tid tvingats
tvätta vittvätt hos bekanta o hela förra hösten gällde detta övig tvätt, disk o duschning.
Enligt grannen har hans borrning inte med vår brunn att göra (men borraren har tydligen det efetersom han satte ner röret). Jag försöker med
en kraftigare klorering enl Ditt förslag.
m v h Bengt