#11552
Urban Holmdahl
Gäst

Tack för svaret Anders.

Jo, vi har misstänkt både järn och mangan, och ska lämna in vatten för analys. Problemet är att det vatten som pumpen levererar nu mer liknar slamfärg än dricksvaten. Det lustiga är att de 11-12 första åren som vi hade stugan/brunnen så var vattnet OK. Vi använde brunnsvattnet till allt, men nu har det på bara ett par år försämrats så till den milda grad att vi vill inte använda det till något alls. Då man startar pumpen på våren så är vattnet HELT ogenomskinligt. Mjölkchoklad, kaffe eller cocacola är rena blasket jämfört med den sörja som pumpen levererar. Det kan ju vara så att geggan ansamlas på/i pumpen men det är inte roligt att fylla rörledningar och varmvattenberedaren med det. Frågan är varför det har eskalerat, och till synes i samband med pumpbytet.

Några grannar har borrat efter vatten, men det verkar vara som ett lotteri hur det slutar. En fick bra vatten (enligt dem själva), en fick ”fislukt” som dom filtrerar bort och en fick 3 ggr högre radonhalt än rekommenderat maxvärde, som de filtrerar bort.

En granne funderar på att gräva en brunn alldeles i närheten av stranden, så att vatten från fjärden får sila in genom bottenmaterialet. Det är en relativt sluten fjärd med förbindelse med Bottenviken, men salthalten är så låg att vi använder ”sjövattnet” till allt på sommaren. Dock så brukar vi ta dricksvatten med oss dit. Problemet uppstår på vintern om man vill ha vatten i kranarna. Då måste man göra någon mer permanent installation på sjöbotten. Och humus får man ju med i sjövattnet vare sig man vill det eller inte. Själv vet jag varken ut eller in.

Jag har ingen större erfarenhet vad gäller markens beskaffenhet eller egenskaper i samband med vatten, men jag har sysslat en del med el så jag åkte dit och mätte jordpotentialen i kväll. Jag har ett eget relativt gott jordtag som består av flera jordspett och en massa kopparlina nergrävd som åskskydd och HF-jord vid en antennmast på tomten. Jo, jag är radioammatör.:) Jordtagsresistansen med bara tre utav spetten nerdrivna uppmättes till ca 40ohm av energiverket som drev ner spetten åt mig (till ca 15 meters djup). Nu är antalet spett fördubblat så resistansen borde vara lägre. Det fick bli min jordreferens för mätningarna.

Jordpotentialen i elcentralens skyddsjord ökade med ökad snedbelastning i min egen anläggning.

Eftersom att jag har 16A huvudsäkring så kan jag maximalt ta ut ca 3kW per fas, och vid maximal snedbelastning hade jag ca 3V på jorden. Kortvarigt så uppmätte jag många gånger högre spänning (ca 20 Volt) men det var just då vattenpumpen startade.

Vad som händer då grannarna är där och kör sina varmvattenberedare mm får jag väl utreda senare.

Frågan är hur några volt AC på pumphöljet kan påverka utfällningen av järn från marken.

Nu lämnade jag en dränkbar länspump (med pumphus i plast) som får knoga och ta vatten från brunnen. Den går styrs med sin nivåvippa och ser till att omsätta en del vatten i brunnen. Vi får se om några veckor hur det förändras.
Grundvattennivån just nu verkar inte vara så mycket att hurra för då vattenståndet i brunnen är relativt låg, men nivån har inte påverkat vattenkvaliteten tidigare.

/Urban