#11350
Daniel
Gäst

Servitutet gäller att han har rätt att ta vatten ur din brunn, punkt slut. Något annat får han inte göra med brunnen över huvud taget.
Gräver eller borrar han en ny brunn på sin egen mark så har du ingen rätt att nyttja den.