#11431
Maria Sävström
Gäst

Tack för ditt svar! Jordlagrena är tunna och brunnen går ner i berget, så jag antar att vattnet däri kommer från bergssprickor? Ska jag ändå jämföra med en grävd brunn vad gäller exempelvis risk för påverkan av föroreningar och risk för torka? Vad beror det på att de riskerna är större i en grävd brunn än i en borrad?

Utedasset används endast under några veckor på sommaren, men det har inga tunnor utan allt hamnar direkt på marken. Tillrinningsområdet leder så småningom ner till en sjö som i förhållande till dasset ligger så att vattnet från dasset egentligen inte behöver passera brunnen, men i och med att det ligger så nära utan någon direkt höjdskillnad så måste väl vattnet ändå kunna påverkas?

Hur kan man räkna ut/ta reda på om vattnet i brunnen räcker till?