#11619
Anders Nelson
Gäst

Du bör borra minimum 160 m aktivt, ser man sedan på ditt fall då du dessutom gradborrat hål 2 så måste man lägga till 15% på det aktiva djupet.
Detta betyder att om du skall ha en anläggning där borrhålen inte fryser så måste du ha ett aktivt djup på min 180-190 m. du har idag ca 145 m aktivt.
Du kan inte rätta dig efter temperaturerna efter endast 6 tim drift, vp måste gå någon månad vintertid innan du du kan se tendenser på hur temperaturen blir i framtiden.