#11618
Mats B
Gäst

Nu har de monterat ihop grejorna. Skillnaden före och efter pump är 1,7 – 1,8 grader. Jag kan avläsa i statistiken i pumpen att den har gått 6 timmar nu. Inte en enda gång har den givit varmvatten. Jag tolkar det som att kapaciteten inte räcker till varmvatten. Utetemperaturen är -2,7 grader.