#11658
Anders Nelson
Gäst

Jag har beräknat ditt borrdjup med hjälp av ett beräkningsprogram som är framtaget av SVEP-Svenska Värmepumpföreningen i samarbete med energimyndigheten så det är rätt beräknat.
Om du går på en 8 kw vp så är mitt råd att inte borra mindre än 250 m aktivt annars är risken stor att du får is i borrhålet och slangarna kläms ihop av isen och vp stannar.
Du kan alltid testa installatören om han är villig att lämna lika lång garanti på borrhålet som på värmepumpen, 5-10 år.
Hade du bott i södra delan av landet med en grundvattentemperatur på 8-9 grader så hade installatörens borrdjup varit något så när rätt, nu har du sanolikt en grundvattentemperatur på ca 5 grader eller lägre och därför behöver du ett större borrdjup för att ta ut samma mängd värme utan att borrhålet fryser.