#11392
Anders Nelson
Gäst

Har inte förbudet trätt i kraft så ansök om borrtillstånd och sätt igång och borra.
Får du inte tillstånd så begär en motivering varför och överklaga till Länstyrelsen, hänvisa gärna till SGU i överklagandet.