#11677
Anders Nelson
Gäst

Jo kalken börjar i Bjärred på 80-100 meters djup, materialet däröver består av sand och lerlager.
Att borra på Falsterbonäset går som regel bra och där är mycket riktigt kalkberg som börjar ca 20 m ner. Det har borrats en hel del bergvärmebrunnar där till mellan 100-200 m djup.