#11317
Anders Nelson
Gäst

Installera en dränkbar pump som har kapacitet för att klara båda fastigheterna samt en lämplig hydrofor. Hydroforen bör vara på 300-500 lit beroende på om ni behöver installera någon form av vattenrening.
Behövs det ingen vattenrening så kan grannen koppla på slangen mellan pump och hydrofor, i annat fall så får man dra en ny ledning från hydrofor och eventuellt filter.