#11547
Anders Nelson
Gäst

Under den kallare årstiden går en väl dimensionerad vp dvs heltäckande upp till 20 tim per dygn. Totalt antal timmar per år brukar ligga på 3300-3600 timmar.
Att leda det till din avloppsinfiltration är nog ingen bra ide då den sannolikt inte har en sådan kapacitet.