#11305
Anders Nelson
Gäst

Det finns rekommendationer, men det viktigaste är hur brunnen och dina avloppsanläggningar är utförda/anlagda. En dåligt utförd avloppsanläggning kan förorena en vattenbrunn på flera hundra meters avstånd.
Är du osäker på din vattenkvalitet så bör du ta en vattenanalys på ditt vatten.