#11471
Anders Nelson
Gäst

Ditt borrhål är kapacitetsatt till 300 l/h och detta blir då 7200 l/dygn.
Du kan prova med att pumpa ut 2-3000 l/dygn.
Du bör dock diskutera risken för saltvattpåverkan med din brunnsborrare.