#11553
Anders Nelson
Keymaster

Kan det vara så att vattnet under åren har försämrats i din brunn på grund av att järnet fäller ut och ansamlas i botten av brunnen.
Har du slamsugit eller rensat brunnen någon gång?
Med tanke på att vattnet innehåller järn så skall man kanske rensa brunnen varje år.
Har du mycket utfällningar på botten av brunnen nu så bör du rensa brunnen från allt slam innan du omsätter vattnet och tar ett vattenprov.