#11566
Anders Nelson
Gäst

Om ditt system är utfört så att du har en tredjedel luft och två tredjedelar vatten i hydroforen så bör det fungera med en avlufta vattnet med en avluftningsventil (automatisk)som moteras på nivån där luftkudden skall börja.
För att sedan få bort svavelvätet effektivt så bör du montera en luftinjektor på inkommande ledning från pumpen, någonstans före hydrofor, denna injektor syresätter då vattnet och oxiderar svavelvätet.
Om din pump går ofta så har du kanske för lite luft i din nuv hydrofor, rätt inställd luftmängd och tryck så skall den starta först sedan du tappat ca 50 lit vatten.