#11409
Rose-Marie
Gäst

Borrföretaget var här och gjorde en koppling på foderröret så vi kunde leda vattnet förbi vårat garage och hus men vi vet inte var vi ska göra av allt vatten. Vi upptäckte också att grannen har förmodligen fått samma åder som vi eftersom vattnet sinar när de fyller på sin nybyggda pool när de stänger av vattnet så sätter vårat vatten igång att rinna igen. Vi är nu rädda att sätta igen våran brunn eftersom de då förmodligen får översvämmning på deras tomt, de har redan en hel del vatten orsakat av sprängningarna för husen ovanför. Andra grannar fick också besvär med vatten i källare och på tomter. Den som är ansvarig vill inte komma hit eller höra av sig.
Vad gör man?
Jag undrar också om man får släppa ut dagvatten i 4 stora rör/tomt rakt ut i naturen ovanför oss och våra grannar? Det blir väldigt mycket vatten som vi får som bor nedanför. En hel del träd såsom björkar togs ner, hade de sparats så kunde de ta upp en hel vatten.