#11685
Anders Nelson
Gäst

Flödet kan du strypa genom att sätta in en ventil före hydrofor.
Om du minskar pumpens kapacitet med två tredjedelar så kommer färgen och ev medföljande material sannolikt också minska.
Har du sedan ett filter så kommer ev material att hamna där.
Har du ett automatiskt spolbart filter så måste du se till att du har tillräcklig mängd med spolvatten i hydroforen, ca 200 liter.