#11432
Anders Nelson
Gäst

En borrad brunn har ett meddeldjup på ca 70 m här i landet, det betyder att de kan ta vatten från betydligt större djup än en grävd eller som i ditt fall en sprängd brunn. Jag skulle tro att då ni i stort sett har berg i dagen så kommer ert vatten att ta slut ganska fort under en torr sommar. Den kommer kanske att räcka till så länge ni hämtar vatten med hink, men inte om ni drar in vatten i huset då förbrukningen blir mycket högre.
Sedan så var det inte bra att all avföring och urin hamnar direkt på backen, detta påverkar sannolikt vattenkvaliten i din brunn.
Man kan provpumpa en brunn genom att sätta ner en pump och mäta avrinningen från denna under 1-2 veckors tid under sommaren och med detta som underlag göra en bedömning om det räcker till det antal människor som normalt skall använda vattnet räkna med ca 150 liter/person och dygn.
Men med dina uppgifter så vill jag rekommendera dig att sanera marken vid utedasset dvs gräva bort all infekterad jord samt att i fortsättningen använda täta kärl.
Min rekommendation är till sist med anledningen av dina lämnade uppgifter att borra en ny brunn så långt från ditt utedass som möjligt.