#11620
Mats
Gäst

Hej igen, Anders. Utifrån det du skriver så inbillar jag mig att det bórde finnas en lägsta rimlig effektiv temperaturnivå på inkommande köldbärare? Om hålet fryser så lär väl inte den inkommande vätskan hålla över 0 grader, utan snarare under det? Samtidigt – då borde även skillnaden mellan in och ut vara ännu mindre och därmed kan inte pumpen hämta tillräcklig energi ur berget … Tänker jag rätt? Om man kan ha temperaturer under nollan i hålet: är energiinnehållet lika stort om t ex in skulle vara -2 och ut -4 som om det skulle vara +4 före och +2 efter pumpen, dvs är energiinnehållet högre vid högre temperaturer eller spelar det ingen roll?