#11638
Anders Nelson
Gäst

Till en vp på 7,3 kw så räcker 170-180 m bra i Stockholmsområdet.Ni får dock räkna med att om ni skall värma garaget så kommer kanske inte värmepumpen klara av det under en kall vinter som vi har i år utan då kommer tillskottet, (elpatronerna) att behövas.
Jag förutsätter att inte grundvattnet ligger djupt ner i ert område, det jag räknat på är sk våt yta.
Angående avdrag på borrade meter så räkna ca 250 kr/m + moms.