#11509
Anders Nelson
Gäst

Klorid-och flouridhalten kommer sannolikt från relikt saltvatten dvs gammalt havsvatten.
Du kan prova med att blanda vattnen dvs pumpa över en del från borrhålet till den grävda brunnen så halverar du värdena på flourid och kloriden, detta kräver en del pumptekniska arrangemang men det går att göra.
Ett annat tipps är att du kan prova med att gjuta igen borrhålet en 20-25 m och därefter trycka hålet för att få fram annat vatten, prata med din borrare om detta då han bäst bör känna till förhållandena på orten.