#11386
Bengt
Gäst

Nu nästan ett år efter Era råd om klorering fick vi vårt vatten att bli helt fritt fån koliforma bakterier (prov 081216 koliforma <1) mikroorg 920)
Vår granne har ännu ej installerat sitt vatten men
varje gång han är o spolar försämras vårt vatten ur grumlighetssynpunkt. Han meddelade tidigare i vår att han inte skulle installera sitt vatten p g a att det var för grumligt, varför vi inte klagat då vi får någorlunda bra vatten när han inte brukar sitt vatten.Nu meddelar han att han tänker installera sitt vatten då han upplever det mycket bättre. Vi är ju nu oroliga för att vi i framtiden ska bli påverkade av hans förbrukning.
Vad tror Ni?. Vad göra? Kan vår förbukning också påverka hans vatten? Vår brunn 40m djup hans 70 m
avstånd 25 m .vi får båda vatten av spricka /sprickor på c:a 20 meters djup.
M v h
Bengt