#11567
Per
Gäst

Hej igen.
Eftersom min VVS:are är till föga hjälp i ämnet behöver jag ånyo hjälp. Han har tidigare som jag nämnt monterat min hydrofortank enligt följande för att bli av med svavelväte. Djupvattenpump som trycker upp vattnet från 65 m borrhål. Tilloppet till tanken sitter i toppen av tanken. I tilloppshålet sitter en liten spridare (dysa) som duschar vattnet längs hydroforens sidor. alltså sitter ingen injektor monterad. Hydrofortanken är installerad med ca. 1/3 luft. Det finns ingen avluftare monterad i systemet. Vi blir av med svavelvätet men det ersätts istället med stora mängder luftbubblor som ser osmakligt ut i dricksvattnet. Vad är det för typ av luftare och injektor som du rekommenderar? Räcker det med en sk. microinjektor och en automatluftare? Vilken typ isåfall?