#11621
Anders Nelson
Gäst

En normal vp skall ta ut 3 grader från köldbäraren, din cirkulationspump går nog lite för skarpt då den bara plockar max 2 grader, ställ ner den ett steg och se vad som händer.
Om inkommande köldbärare understiger 0 grader så fryser vattnet i borrhålen och då finns risk att isen klämmer ihop slangarna och stryper cirkulationen varmed värmepumpen stannar.
Ju lägre temperatur du har på ingående köldbärare desto längre tid får kompressorn arbeta för att få ut den värme som huset kallar på, därför lönar det sig att borra extra då detta minskar gångtiden, ökar livslängden på kompressorn och minskar dina driftskostnader.
Har du en högre temp i berget så kan du kortsiktligt ta ut lite mer energi men långsiktligt så lämnar berget inte ifrån sig mer än ca 30 watt per meter våt yta.