#11347
Anders Nelson
Gäst

Jag har räknat så här:
1,5 plans fastighet med källare tot 200 m2.
Byggår 1950.
Ort Linköping.
46000 kwh/år.
21 grader 3 personer.
Jag har räknat allt som radiatorvärme.
Jag får då som förslag en 12 kw värmepump som får en energitäckning på 98%.
Beräknat med 0 grader in under den kalla årstiden så får jag fram ett aktivt borrdjup på ca 200 m.
Väljer du då en mindre pump så får denna gå längre tider och kramar därmed ut mer energi ur berggrunden och behöver därmed ett större borrdjup.
Mitt förslag är att oavsett vilken pumpstorlek du väljer av de här tre så borra minimum 200 m aktivt.
Det finns en viktig parameter att ta hänsyn till, nämligen inkommande köldbärartemperatur.
Kan du hålla denna över 0 grader under de kalla årstiderna så håller sannolikt din kompressor i flera år längre än då du kör med för låga inkommande temperaturer. Dessutom så finns det risk för att borrhålet fryser igen om du har minus på ingående slang och då kan kollektorslangen klämmas ihop av isen.
Fråga dina installatörer om de lämnar långvariga garantier mot detta, det gör nämligen inte tillverkarna av kollektorerna.