#11718
Anders Nelson
Gäst

Kommer vattnet från foderröret så är det grundvatten, allt vatten som finns under markytan är grundvatten.
Om foderröret är väl förankrat och avtätat mot berget så kan det gå bra med ett tätande lock, typ expander. Misslyckas ni så har du två vägar att gå: 1 att gjuta igen borrhålet med slangarna på plats. I detta fall så tappar du ca 25% av energin i borrhålet och måste då borra ett kompetterande borrhål.
2 dränera bort det artesiska vattnet på något sätt.
Har inte ditt artesiska vatten för högt tryck så bör det här gå bra.